Links

Kommunens samarbejdspartnere

 • Strandparken
  Skoler i Vallensbæk Kommune kan gratis booke naturvejledningsture i Strandparken. Turene har forskelligt indhold og aftales med naturvejlederen fra Ishøj Naturcenter. Se nærmere på hjemmesiden og i denne folder der kan printes Folder Naturekspedition
 • Vestforbrændingen 
  Som ejerkommune kan alle skoler gratis booke besøg på Vestforbrændingen og på den lokale genbrugsplads. Man kan få dem på besøg i klassen og bestille gratis materiale.
 • Energi & Vand
  Som ejerkommune kan vi benytte os af alle de tilbud som stedet tilbyder, hvilket er primært til grundskolerne. På sigt kan dagtilbud også benytte stedets tilbud, I hører nærmere omkring dette når det er aktuelt.
 • Biofos (Avedøre spildevandsrensning)
  Som ejerkommune kan alle grundskoler benytte skoletjenesten fra 3.klasse og opefter. På hjemmesiden er der masser ideer til at arbejde med temaet før og efter besøg.
 • Ishøj Naturcenter
  Vi samarbejder med Ishøj Naturcenter omkring kurser og lignende.

Links til udflugtsmål i det fri

 • Bredekærgård                                                                                                                                                                                                                Ishøj Kommunes aktive landbrug med dansk bondegårdskultur som i første halvdel af 1900-tallet. Besøg er gratis.
 • Naturcenter Herstedhøje                                                                                                                                                                                                  Ligger op til Vestskoven. Man kan låne bålhuse mod betaling. Brænde kan også købes og medbringes til de mange bålsteder i skoven. Se Naturstyrelsens kort over bålsteder og overdækkede huse i Vestskoven.
 • Albertslund Vikingelandsby
  Et besøg på stedet koster penge for institutioner der ikke ligger i Albertslund kommune.
 • Brøndby Middelalderby
  Hyggelig lille landsby. Besøg gratis, aktiviteter og undervisningsforløb mod betaling.
 • Grantoftegård
  Økologisk landbrug hvor skoleelever er velkomne.
 • Naturcenter Vestamager
  Meget stort naturområde. Naturcentret med mange faciliteter er åbent for alle.
 • Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
  Museum med mange udendørs aktiviteter. Besøg er gratis for skoleelever.

Gode ideer til aktiviteter i naturen – faglige såvel som sociale aktiviteter

 • Skoven i Skolen
  En side med masser af undervisningsideer og aktiviteter til undervisning og leg i naturen.
 • Grønne spirer – naturaktiviteter mange ideer til aktiviteter for daginstitutioner/dagpleje og indskolingen. 
 • Naturkatapulten
  Ugens naturoplevelse til store og små børn – bliv inspireret til årstidsbestemte aktiviteter.
 • Skoletjenesten hos Danmarks Naturfredningsforening
  Få ideer til de forskellige kampagner: affaldsindsamling, vandtjek, fugletælling mm.
 • Naturporten
  Masser af færdige arbejdsark om natur og geografi lige til at bruge i undervisningen.
 • Artsleksikonet
  Find fugle, træer og insekter og andre arter i leksikonet, hvor hele Danmarks flora og fauna er repræsenteret.
 • Naturkanon
  Hele Danmark naturkanon, hvor befolkningen har været med til at udvælge de vigtigste arter, naturtyper mm. indenfor hver kategori. Masser af ideer til undervisning.
 • Naturfagsdiplom
  Inspiration til natur teknikundervisningen såvel inde som ude.

Teori og praksis – Udeskole

 • Udeskole
  En samlet side om teori, forskning og praksis ifm. udeskole.
 • Kort over udeskoler i Danmark
  Skoven i Skolen opdaterer Danmarkskortet med hvilke skoler der har udeskole på skemaet.
 • Lutvann Skole i Oslo
  Se hvordan man arbejder med udeskole fra 1.-7. klasse på Lutvann Skole, der ligger lige udenfor Oslo.

Andre relevante sider

 • Naturstyrelsen
  Styrelsen er en organisation under Miljøstyrelsen som udmønter Regeringens natur- og miljøpolitik. Her kan du booke en lejrplads, få overblik på udinaturen-kortet og se hvordan du kan bruge naturen i undervisningen.
 • Friluftsrådet
  Formålet er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturoplevelser. Her kan du se hvor nationalparker og naturbeskyttelsesområder ligger. Se hvordan du kan søge tilskud til friluftslivsprojekter. Her finder du også ideer til hvordan du kan arbejde med friluftsliv og naturoplevelser i skoler og daginstitutioner.
 • Danmarks Naturfredningsforening
  En organisation som tager naturens parti. De har en stor skoletjeneste og kommer med ugentlig inspiration til aktiviteter i naturen.
 • Dansk Skovforening
  En brancheorganisation der varetager alle skovejeres interesser omkring skovbrug og naturformidling.
 • Dansk Ornitologisk Forening
  En naturbeskyttelsesorganisation som har særlig fokus på fuglene. Her findes også ideer til undervisningen, specielt faktaoplysninger om Danmarks fugle.
 • Danmarks Jægerforbund
  Den næststørste grønne organisation som varetager danske jægeres interesser og udstikker retningslinier ift. jagtlov mm.