Kløverstier i Vallensbæk Kommune

Kløverstier er 4 afmærkede stier med forskellige længder og temaer, der skal give alle borgere i Vallensbæk inspiration til at komme ud og røre sig og få nye, sjove og spændende natur- og kulturoplevelser. Temaerne på stierne er alle blevet til med stor hjælp fra frivillige borgere og foreninger. På stierne vil der være opstillede pæle med QR-koder, så du med din smartphone eller tablet nemt kan scanne dig til en digital, guidet oplevelsestur. Der er noget for både børn, unge og ældre. Stierne starter alle fra Vallensbæk Idrætscenter og hedder Landsbystien, Her-bor-vi-stien, Strandparkstien og Mose- og Nordmarksstien.
Flere af stierne er interessante ift. undervisning i naturfagene (n/t, biologi og geografi), historie og samfundsfag.

Stierne vil løbende få tilføjet nye QR-koder med oplevelser og blive ændret årligt.

Print en kort over stierne, ved at trykke på linket kort over de 4 kløverstier

Se mere på linket nedenfor

http://www.vallensbaek.dk/idraetscentret/kloeverstierne-i-vallensbaek