Brug låget kampagne – indsamlingsplads ved Bækkehuset

Vi har fået et ”Brug låget” opsamlingssted i Bækkehuset.
Alle skoler og dagtilbud er blevet opfordret til at indsamle mælkelåg, men også som privat kan man deltage.

Der er opsat en opsamlingsstander på hegnet ind til Bækkehuset hvor man kan aflevere ens låg.

Hvad kan man aflevere:
Brug låget accepterer:
Plastiklåg fra mælkekartoner, 1 liters, ½ liters og ¼ liters
Plastiklåg fra yoghurtkartoner, 1 liters
Plastiklåg fra skolemælk

Brug Låget accepterer ikke:
Sodavandslåg, juicelåg, låg fra skyr, creme fraiche og lignende produkter.
Andre typer af plastiklåg fra fx medicinlåg, rengøringsartikler eller lignende produkter

Lågene bliver sendt til genanvendelse, og for hver låg vi indsamler får Bækkehuset 5 øre som går til udvikling af aktiviteter for kommunens børn og unge.

Læs mere på: http://www.terracycle.dk/da/brigades/brug-laget