Krop og bevægelsesdag med profilpædagoger

På en noget regnfuld fredag mødtes profilpædagogerne indenfor ‘Krop og bevægelse’ til inspirationsdag i Bækkehuset. Her blev udvekslet masser af erfaringer og givet inspiration til hvordan man kan arbejde videre med børnene hjemme i institutionen.
Tak for det gode humør og indlevelse til trods for det noget blandede vejr.