Udeskolekonference for lærere og skolepædagoger – deltag og bliv inspireret ift. skolereformen

Konference: naturvejledning, udeskole og skolereform på Strandgårdsskolen i Ishøj…

Afholdes den 17. januar 14 fra 8.30-16

Har du lyst til at deltage, betaler Center for Børn & Kultur for dagen, du skal bare sørge for at få “fri” til at deltage hos din leder. Skriv til Majbrit på mke@vallensbaek.dk for at tilmelde dig eller hvis du har spørgsmål til dagen.

Skolereform 2014 giver skolerne mulighed for at bruge natur og kultur i undervisningen – fx gennem udeskole.
Udeskole på Bjedstrup skole. Foto: Peter Bjerre.
  • Hvordan kan naturvejledere virke som lokale ressourcepersoner i forbindelse med udvikling af udeskole og udmøntning af Skolereform 2014?
  • Kan naturvejlederen ruste lærerne til selv at undervise deres elever ude i naturen i deres egne fag?
Konferencen giver naturvejledere, udeskolelærere, skoleledere og kommunale skoleforvaltninger mulighed for at dele erfaringer og udvikle ideer.Se det vedhæftede program