Sommerfugleforløb – fokus på biodiversitet

VIDSTE DU AT……?

  1. En sommerfugl lugter med følehornene
  2. Hannen kan lugte en hun på op til 5 km afstand
  3. Nogle sommerfugle flyver syd på om vinteren
  4. En sommerfugl har tusinder af øjne
  5. En sommerfugl kan se hele vejen rundt
  6. Sommerfuglen suger nektar med sin snabel. Nektar er sukker
  7. Sommerfuglens øre sidder på kroppen – ikke på hovedet

Her finder du inspiration til at arbejde med sommerfugle som kan bruges i såvel skoler som i dagtilbud

vejledning til at udklække sommerfugle

tema_sommerfugle – grønne spirer

Ideer til arbejde med sommerfugle – fra danske dyr

Se sommerfuglens forvandling – Skoven i Skolen

Se på sommerfugle – Skoven i Skolen

Sommerfuglelogbog – 2010 Pilehaveskolen, 1.b

Vil du sammen med børnene nærstudere sommerfuglens forvandling, kan du købe et terrarium og tilhørende larver. Terrariet kan genbruges, så der kun skal købes larver de efterfølgende år. Hos Linå/danfauna kan du købe tingene Link til køb af sommerfugleudstyr
I Bækkehuset er der et terrarium man må låne efter aftale, det står i det indendørs depotrum.
Det anbefales at arbejde med sommerfugle som et tema fra midten af maj og frem.

I foråret 2015 har vi fået etableret et sommerfuglebed som led i projekt ‘Grøn Generation’. Dette blev gjort i samarbejde mellem Vej og Park og elever fra Vallensbæk Skole. Eleverne arbejdede med sommerfugle som tema hjemme. Fulgte sommerfuglens stadier i terrariet og satte efterfølgende sommerfuglene ud.
Sommerfuglebedet ligger langs Vallensbæk  Rådhus og kan bruges til fremtidige forløb, her er skilte som fortæller om de mest almindelige sommerfugle og planter, der kan ses i bedet.