Bestemmelsesark – fugle, insekter og vanddyr

Bestemmelsesark som kan lamineres og tages med på tur.

I Bækkehusets undervisningslokaler ligger der et klassesæt af hvert bestemmelsesark.

Smådyr i ferske vande

smådyr i det åbne landskab

Fuglesafari