Om Bækkehuset

I forhold til skolerne er “Bækkehuset” er et led i bestræbelserne for at tilbyde alternative “rum” i undervisningen indenfor alle fag, men med hovedvægten på de naturfaglige. Stedet og ikke mindst de omkringliggende områder giver også brugerne mulighed for at tilrettelægge en anderledes dag med fokus på samarbejde og klassetrivsel.
Naturskolens muligheder i forhold til daginstitutionerne er, at tilbyde flere muligheder for leg og fordybelse gennem en mere naturlig tilgang til omgivelserne end i institutionen.

Gennem sin placering op til de store eng-, sø- og mosearealer i Vallensbæk/Ishøj, tilbyder stedet en enestående mulighed for brug af naturen både rekreativt og fagligt.
For at opnå dette tilbyder vi et grønt område omkring huset med få restriktioner. Der kan leges, graves, tændes bål, klatres osv. alt selvfølgelig i overensstemmelse med god opførsel i naturen.

 

 

Vejledning og hjælp i forbindelse med besøg
Louise Hoffbeck har blandt andet til opgave at udvikle læringmateriale og aktiviteter til Bækkehuset, som inspirerer til leg & læring i naturen. Louise står også til rådighed med ideer og oplysning om hvilke muligheder, der er på naturskolen, samt den omkringliggende natur, og bistår gerne med hjælp ved særlige anledninger.

Se mere om hvordan du booker et besøg under ‘Book besøg’